Salı, Temmuz 23

Deprem nedeniyle gelir kesintileri ve vergileri düzenleyen tasarı hazırlandı

[ad_1]

 

“Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi” hakkındaki yasa tasarısı, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Bu yasa, dünya genelinde yaşanan Corona Virüs (COVİD-19) salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının, Dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan doğal afetle ortaya çıkan kayıpların giderilmesi, depremde zarar gören kişilerin tazmininin ve/veya rehabilitasyonlarının ve/veya her türlü ihtiyaçların karşılanması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek doğal afet ve özellikle depremle mücadele kapsamında eğitim, sağlık, sivil savunma ve itfaiye alanındaki ihtiyaçların sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.”

Tasarının kapsamı şöyle:

“Bu Yasa, genel bütçeden, belediyelerden, belediyelerin oluşturdukları birlikler ve kurdukları şirketlerden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinden, kendi özel yasası ile kurulmuş olan kamu tüzel kişilerinden, döner sermayeli kuruluşlardan, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesinden, kooperatiflerden, kamu bankalarından, herhangi bir yasa altında oluşturulan komite, komisyon, encümen veya makamlardan, idari koordinasyon yönünden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlardan, Sosyal Sigorta emeklilerinden ve Özel Sektör çalışanlarından Şubat 2023 – Ocak 2024 (on iki ay) dönemine ait her türlü brüt (tahsisat ve ilave ödenek dahil) maaş, ücret (on üçüncü maaş dahil) ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşları ve bu Yasa’nın 5’inci maddesinde belirtilen kesintileri ve katkıları kapsar.”

Yasa, 1 Şubat 2024’te yürürlükten kalkacak.  

 [ad_2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir